شعار سال مقام معظم رهبری

خبرنامه
سالنما
لینک به ما
نکته روز

امام علی (ع) فرمودند : زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آنند و كوشش در عمل به آن است.

نشریات علمی دانشگاه آزاد در حوزه های علوم، مهندسی و کشاورزی
نشریات علمی موجود برای رشته های مختلف تحصیلی
جدول تعداد نشریات علمی موجود برای رشته های مختلف تحصیلی
الف) تعداد نشریات علمی گروه فنی مهندسی
گروه عنوان نشریه واحد دانشگاهی رشته های تحت پوشش
مهندسی مکانیک Applied Mechanical and Dynamic System and Control علی آبادکتول مهندسی مکانیک
مهندسی هوا فضا
مهندسی دریا
مهندسی مکاترونیک
مهندسی ساخت و تولید
مهندسی پزشکی-بیومکانیک
Computations and Simulations in Mechanical Science واحد بندر انزلی
International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology شهر مجلسی
Journal of Mechanical Research and Application تهران جنوب
Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production نجف‌آباد
Journal of Simulation and Analysis of Novel Technologies in Mechanical Engineering خمینی شهر
Journal of Solid Mechanics اراک
تبدیل انرژی دزفول
تحقیقات مکانیک کاربردی تاکستان
مهندسی مکانیک و ارتعاشات سمنان
مهندسی برق International Journal of Energy and Environmental Engineering تهران جنوب مهندسی برق
مهندسی انرژی
مهندسی پزشکی-بیوالکتریک
International Journal of Smart Electrical Engineering تهران مرکزی
Majlesi Journal of Electrical Engineering شهر مجلسی
Signal Processing and Renewable Energy تهران جنوب
ادوات مخابراتی شهر مجلسی
تحقیقات نوین در برق دزفول
روش های هوشمند در صنعت برق نجف‌آباد
مهندسی مخابرات جنوب بوشهر
مهندسی عمران International Journal of Advanced Structural Engineering تهران جنوب مهندسی عمران
مهندسی نقشه برداری
Journal of Structural Engineering and Geotechnics قزوین
Journal of Water Sciences Research تهران جنوب
آنالیز سازه- زلزله مراغه
علوم و مهندسی آب اهواز
مهندسی آب شوشتر
مهندسی منابع آب مرودشت
مهندسی کامپیوتر Journal of Advances in Computer Engineering and Technology علوم و تحقیقات تهران مهندسی کامپیوتر
مهندسی فناوری اطلاعات
Journal of Advances in Computer Research ساری
Journal of Artificial Intelligence in Electrical Engineering اهر
Journal of computer and Robotics قزوین
سیستم های اطلاعاتی هوشمند ملایر
فناوری اطلاعات در طراحی مهندسی مشهد
مهندسی مواد Journal of Advanced Materials and Processing نجف‌آباد مهندسی مواد
مهندسی سرامیک
Journal of Environmental Friendly Materials کرج
فرایندهای نوین در مهندسی مواد شهر مجلسی
مواد نوین مرودشت
نانو مواد شاهرود
نانو International Journal of Nano Dimension تنکابن نانو فناوری
نانو
International Nano Letters کرمانشاه
Journal of Nano Chemical Agriculture ساوه نانو شیمی
نانو Journal of Nanostructure in Chemistry شهر قدس
Journal of Optoelectronical Nanostructures مرودشت
مهندسی محیط زیست Anthropogenic Pollution Journal اردبیل مهندسی محیط زیست
International Journal of Environmental Science and Technology علوم و تحقیقات تهران
علوم و تکنولوژی محیط‌زیست علوم و تحقیقات تهران
مهندسی زیست سامانه تاکستان
مهندسی صنایع Journal of Industrial Engineering International تهران جنوب مهندسی صنایع
Journal of Optimization in Industrial Engineering قزوین
مهندسی نساجی فناوری نساجی اراک نساجی
مهندسی پزشکی Progress in Biomaterials تهران مرکزی مهندسی پزشکی-بیومواد
 
 

 
 
ب) تعداد نشریات علمی گروه علوم پایه
گروه عنوان نشریه واحد دانشگاهی رشته های تحت پوشش
 
 
 
 
زیست شناسی
Iranian Journal of Plant Physiology ساوه میکروب شناسی میکروبیولوژی سلولی و مولکولی
بیماری های گیاهی
تکوین و فیزیولوژی جانوری
زیست شناسی
میکروبیولوژی
ژنتیک
Plant Ecophysiology جیرفت
یافته های زیست شناسی اراک
اکوفیزیولوژی گیاهی ارسنجان
اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی شهر قدس
بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی تهران مرکزی
بیولوژی کاربردی قم
تازه‌های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی پرند
تحقیقات بیماری‌های گیاهی مرودشت
دانش زیستی ایران ورامین
دانش میکروب‌شناسی تهران شمال
دنیای میکروب‌ها جهرم
زیست‌شناسی تکوینی تهران شمال
زیست‌شناسی جانوری دامغان
زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی گرمسار
زیست فناوری میکروارگانیسم های محیطی لاهیجان
زیست‌فناوری میکروبی شهر قدس
فیزیولوژی گیاهان زراعی اهواز
فیزیولوژی محیطی گیاهی گرگان
فیزیولوژی و تکوین جانوری زنجان پلیمر
شیمی صنعتی
شیمی آلی
نانو آنالیز
شیمی در محیط زیست
شیمی
شیمی دریا
فیتوشیمی
 
 
 
 
شیمی
International Journal of Bio-inorganic Hybrid Nanomaterials ورامین
International Journal of Heterocyclic Chemistry اهواز
International Journal of Industrial Chemistry قوچان
Iranian Journal of Analytical Chemistry تهران شمال
Iranian Journal of Catalysis شهرضا
Iranian Journal of Organic Chemistry قائم‌شهر
Journal of Chemical Health Risks دامغان
Journal of Industrial Catalysis مشهد
Journal of Nanoanalysis علوم دارویی
Journal of Physical and Theoretical Chemistry علوم و تحقیقات تهران
Journal of Physical Chemistry & Electrochemistry مرودشت
Journal of the Iranian Chemical Research اراک
Organic Chemistry Journal ساوه
Quarterly Journal of Applied Chemical Research کرج
Trends In Phytochemical Research شاهرود
پژوهشهای کاربردی در شیمی تهران شمال
پلیمر و رنگ ماهشهر
شیمی کوانتومی واسپکتروسکوپی شاهرود
کاربرد شیمی در محیط‌ زیست اهر
ریاضی Advances in Mathematical Finance and Application اراک ریاضی
آمار
مدلسازی
جبر خطی
تحقیق در عملیات
Fuzzy Optimization and Modeling Journal  قائمشهر
International Journal of Applied Operational Research لاهیجان
International Journal of Data Envelopment Analysis (DEA) علوم و تحقیقات تهران
International Journal of Industrial Mathematics علوم و تحقیقات تهران
Iranian Journal of Optimization رشت
Journal of Linear and Topological Algebra تهران مرکزی
Journal of Mathematical Extension شیراز
Journal of Mathematical Modeling & Computations تهران مرکزی
Mathematical Sciences کرج
Theory of Approximation and Applications اراک
پژوهشهای نوین در ریاضی علوم و تحقیقات تهران
تحقیق درعملیات وکاربردهای آن لاهیجان
 
 
زمین شناسی
Geoconservation Research اصفهان (خوراسگان) زمین شناسی
ژئوفیزیک
سنگ شناسی رسوبی
زمین ساخت و ژئوتکنیک
زمین شناسی محیط زیست
ژئوشیمی
سنگ شناسی
فسیل شناسی
چینه شناسی
Iranian Journal of Earth Sciences مشهد
پژوهش های نوین در زمین لرزه تهران شمال
تکنولوژی بهره برداری از منابع زمینی شاهرود
رسوب و سنگ رسوبی شاهرود
زمین شناسی اکتشافی لاهیجان
زمین‌شناسی ژئوتکنیک زاهدان
زمین‌شناسی محیط‌زیست اسلامشهر
ژئوشیمی زرند
سنگ‌شناسی آشتیان
علوم و فنون محیط رسوبی دیرینه چالوس
فیزیک International Journal of Physics چالوس فیزیک
فوتونیک
Journal of Theoretical and Applied Physics علوم و تحقیقات تهران
فیزیک اتمی - مولکولی تهران شمال
 
 

 
ج) تعداد نشریات علمی گروه کشاورزی و منابع طبیعی
گروه عنوان نشریه واحد دانشگاهی رشته های تحت پوشش
 
 
 
کشاورزی و منابع طبیعی
Agricultural Marketing and Commercialization اسلامشهر کشاورزی
جنگل داری
منابع طبیعی
محیط زیست
زراعت
سنجش از دور
اقتصاد کشاورزی
خاک شناسی
گیاه پزشکی
International Journal of Agricultural Management and Development رشت
International Journal of Agricultural Science Research& Technology شوشتر
International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture اصفهان (خوراسگان)
Journal of Biodiversity and Science Ecology تنکابن
یافته‌های نوین کشاورزی اراک
اکوسیستم‌های طبیعی ایران نور
اکوفیزیولوژی زراعی بیرجند
بوم شناسی گیاهان زراعی میانه
پژوهش‌نامه کشاورزی تاکستان
پژوهش های اقتصاد روستا کرج
پژوهش‌های به زراعی یادگار امام (ره)
پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی علوم و تحقیقات تهران
پژوهش های زراعی درحاشیه کویر ورامین
تحقیقات اقتصاد کشاورزی مرودشت
تحقیقات علوم و مهندسی جنگل بوشهر
تحقیقات منابع طبیعی تجدیدشونده علوم و تحقیقات تهران
حفاظت منابع آب و خاک علوم و تحقیقات تهران
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی بوشهر
علوم به زراعی گیاهی شوشتر
علوم و فنون منابع طبیعی چالوس
گیاه‌پزشکی شیراز شیلات
آبزیان
زیست شناسی دریا
تالاب
گیاه‌پزشکی کاربردی ورامین
 
 
آبزیان
International Aquatic Research تنکابن
International Journal of Marine Science and Engineering علوم و تحقیقات تهران
آبزیان و شیلات بندرعباس
اکوبیولوژی تالاب اهواز
پژوهش‌های علوم و فنون دریایی تهران شمال
توسعه آبزی پروری لاهیجان
زیست شناسی دریا اهواز
شیلات (فن آوری های نوین در توسعه آبزی پروری) آزادشهر
علوم آبزیان بوشهر
علوم تکثیر و آبزی پروری بابل
علوم دامی International Journal of Small Ruminants چالوس بیماری های دام
علوم دامی
پاتولوژی دامپزشکی و رشته‌های وابسته به آن
بهداشت مواد غذائی
علوم بالینی دامپزشکی و رشته‌های وابسته به آن
Iranian Journal of Applied Animal Science رشت
Journal of Alternative Veterinary Medicine کازرون
Journal of Rangeland Science بروجرد
Veterinary Journal of Equine Sciences واحد ارومیه
آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی تبریز
پاتوبیولوژی مقایسه‌ای علوم و تحقیقات تهران
 
علوم دامی
پژوهش‌های بالینی دامپزشکی کرج
پژوهش های بالینی دام های بزرگ سنندج
دانش و پژوهش علوم دامی کرج
علوم دامی شبستر
میکروب شناسی مواد غذایی شهرکرد
میکروبیولوژی دامپزشکی گرمسار
هیستوبیولوژی دامپزشکی شوشتر
صنایع غذایی Journal of Food Biosciences and Technology علوم و تحقیقات تهران بهداشت مواد غذایی
علوم غذایی و تغذیه
فرآوری مواد غذایی
علوم و صنایع غذایی
Journal of Nuts دامغان
بهداشت مواد غذایی تبریز
پژوهش‌های فرآوری و تولید مواد غذایی آیت الله آملی
علوم غذایی و تغذیه علوم و تحقیقات تهران
نو آوری در علوم و فناوری غذایی سبزوار
گیاه پزشکی تجقیقات حشره شناسی اراک حشره شناسی
 
 
1398/10/1


نام و نام خانوادگی :
ایمیل :
* متن کامنت :